Committee – 2018

Position Name Email Phone
Cathaoirleach (Chairperson) Paddy O'Neill
Leas-Chathaoirleach (Vice-Chair Person) Malachy O'Neill
Rúnaí (Secretary) Claire Wylie
Leas-Rúnaí (Assistant Secretary) Karla McKinless
Cisteoir (Treasurer) Brendan Wylie
Leas-Cisteoir (Assistant Treasurer) TBC
Oifigeach Oiliúna (Coaching Officer) Sean Paul Wylie
Oifigeach Caidreamh Poiblí (PRO) Lisa Mallaghan & Laura Corr
Oifigeach Árachais (Insurance Officer) Dermot Vallely
An Cláraitheoir (Registrar) Rebekah Forbes
Oifigeach Cultúir & Teanga (Cultural Officer) TBC
Ionadaí Contae (County Board Rep) Paul Teague
Oifigeach Cúram Leanaí (Childrens Officer) TBC
Oifigeach Forbartha (Development Officer) TBC
Oifigeach Sláinte agus Folláine (Health and Wellbeing Officer) Dermot Valelly & Jennifer McGuigan
Oifigeach Gaeilge (Irish Language Officer) Shane Coleman
Oifigeach Óige Gaeilge (Irish Language Youth Officer) Aodhfionn Coleman

Other committee members:

Patrick Leonard,  Eleanor Mallaghan,  Mickey John Forbes, Gabriel Loughran, Pauline Devlin, John Devlin, Cathal McKeown