Committee

Position Name Email Phone
Cathaoirleach (Chairperson) Malachy Ó Néill
Leas-Chathaoirleach (Vice-Chair Person) TBC
Rúnaí (Secretary) Denis Bradley
Leas-Rúnaí (Assistant Secretary) TBC
Cisteoir (Treasurer) Carmel McPeake
Leas-Cisteoir (Assistant Treasurer) TBC
Oifigeach Oiliúna (Boys Coaching Officer) Paul McKeown
Oifigeach Oiliúna (Girls Coaching Officer) Claire Muldoon
Oifigeach Caidreamh Poiblí (PRO) TBC
Oifigeach Árachais (Insurance Officer) Ciaran Hurl
Oifigeach Forbartha (Development Officer) TBC
Ionadaí Contae (County Board Rep) Claire Wylie
An Cláraitheoir (Registrar) Joseph Coyle
Oifigeach Sláinte agus Folláine (Health and Wellbeing Officer) Jennifer McGuigan
Oifigeach Cultúir & Teanga (Cultural Officer) Niall Muldoon
Oifigeach Cúram Leanaí (Childrens Officer) TBC

Other committee members:

Emma Coney, John Devlin, Janeen Doyle, Cathal Forbes, Paddy Leonard, Karla McKinless, Olivia Sherman, Gavin Wylie, Sean Paul Wylie